Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
48/JZ-22/2021 poniżej 139.000 euro 15113000-3 15111100-0 Tryb podstawowy na podst. art. 275 pkt 2 ustawy Pzp: Dostawy mięsa wieprzowego i wołowego 09.04.2021 godz. 11:00 więcej »
558/JZ-188/2020 poniżej 139.000 euro 71247000-1 Przetarg nieograniczony: Usługa pełnienia funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa segmentów A, E, E1 oraz C1 budynku głównego Szkoły Policji w Pile” 17.12.2020 godz. 10:30 więcej »
428/JZ-156/2020 poniżej 139.000 euro 03220000-9 Przetarg nieograniczony: Dostawy warzyw i owoców świeżych 10.12.2020 godz. 10:30 więcej »
524/JZ-179/2020 poniżej 139.000 euro 15100000-9, 15111000-9, 15113000-3 Przetarg nieograniczony: Dostawy mięsa wołowego i wieprzowego oraz przetworów mięsnych (wędlin) 09.12.2020 godz. 10:30 więcej »
514/JZ-173/2020 poniżej 139.000 euro 71247000-1 Przetarg nieograniczony: Usługa pełnienia funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa segmentów A, E, E1 oraz C1 budynku głównego Szkoły Policji w Pile” 07.12.2020 godz. 10:30 więcej »
426/JZ-154/2020 poniżej 139.000 euro 15112100-7, 15111000-9, 15100000-9 Przetarg nieograniczony: Dostawy świeżych części drobiowych, mięsa wołowego i wieprzowego oraz przetworów mięsnych (wędlin) 18.11.2020 godz. 10.30 więcej »
425/JZ-153/2020 poniżej 139.000 euro 15810000-9 Przetarg nieograniczony: Dostawy pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich. 17.11.2020 godz. 10.30 więcej »
424/JZ-152/2020 poniżej 139.000 euro 15500000-3 Przetarg nieograniczony: Dostawy produktów mleczarskich. 16.11.2020 godz. 10.30 więcej »
415/JZ-151/2020 poniżej 5.350.000 euro 45000000-7 45111300-1 45262300-4 45262520-2 45421152-4 45421000-4 45410000-4 45432130-4 45331100-7 45442000-7 45442100-8 45330000-9 45310000-3 45331210-1 45421146-9 45223110-0 45321000-3 45432100-5 45311200-2 Przetarg nieograniczony: Przebudowa segmentów A, E, E 1 oraz C 1 budynku głównego Szkoły Policji w Pile 09.11.2020 godz. 10:30 więcej »
292/JZ-127/2020 poniżej 139.000 euro 39150000-8 Przetarg nieograniczony: Dostawa wraz z montażem mebli do sal dydaktycznych w segmencie B budynku głównego Szkoły Policji w Pile 27.08.2020 godz. 10:30 więcej »
 

Wybierz Strony