Nowe publikacje - 2020 - Szkoła Policji w Pile

Nowe publikacje

Pokłosiem cyklicznych spotkań dedykowanych problematyce odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych, mających miejsce w Szkole Policji w Pile są monografie zawierające wystąpienia prelegentów biorących w nich udział. Najnowsza pozycja zatytułowana „Dowody w postępowaniu dyscyplinarnym w służbach mundurowych” pod redakcją Barbary Janusz-Pohl i Beaty Różniak-Krzeszewskiej, stanowi zbiór referatów wygłoszonych w dniu 21 listopada 2018 r., podczas IX seminarium.

Organizatorami wspomnianego seminarium byli tradycyjnie: Szkoła Policji w Pile, Komenda Główna Policji oraz Katedra Prawa Karnego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu – współwydawca publikacji. Wśród prelegentów znaleźli się natomiast przedstawiciele: Sądu Najwyższego oraz ośrodków akademickich, m.in. Wyższej Szkoły Gospodarki w Pile, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Publikacja, w której opublikowane zostały referaty Radosława Giętkowskiego, Ireneusza Adamczaka, Wiesława Kozielewicza, Piotr Jóźwiaka oraz Barbary Janusz-Pohl, stanowi wycinek merytorycznych dociekań uczestników seminarium z tzw. części plenarnej. Poruszane w niej zagadnienia oscylują wokół takich tematów, jak: analiza podstaw prawnych postępowania dowodowego w poszczególnych służbach mundurowych, a więc analiza koncentrująca się na elementach wyznaczających strukturę, szkielet normatywny charakteryzowanych modeli, a także problematykę dopuszczalności dowodów i inicjatywy dowodowej, w tym kwestii dowodów nielegalnych, czy też roli zasad postępowania dowodowego w ramach wyznaczonych modeli, tu zwłaszcza w kontekście zasady iura novit curia, zasady swobodnej oceny dowodów oraz zasad związanych z pozycją obwinionego w postępowaniu dowodowym.

Drugą publikacją, która wzbogaciła księgozbiór biblioteki zawodowej jest „Kontrola operacyjna” autorstwa wykładowców Zakładu Kryminalnego – Tomasza Piochacza i Romualda Cieciury.

Założeniem autorów było zapoznanie policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze z problematyką kontroli operacyjnej jako jednej ze szczególnych metod pracy operacyjnej, ze zwróceniem uwagi na warunki dopuszczalności i możliwości skutecznego wykorzystania jej wyników w postępowaniu przygotowawczym.

 

WP/W.Hałuja