Nowości biblioteczne - Szkoła Policji w Pile

Nowości biblioteczne

Nowości biblioteczne

Data publikacji 29.03.2011

Nowości biblioteczne: styczeń – luty 2021

 

Wydawnictwa zwarte

 

Bednarz, Jakub

Karabinek automatyczny KBK AK w polskiej Policji / Jakub Bednarz, Michał Wawryn, Daniel Golicki ; Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Legionowo : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji, 2020. - 23 strony : zdjęcia ; 25 cm
Materiały Pomocnicze do Kursów Specjalistycznych / Centrum Szkolenia Policji
Symbol : KA. - Dostępne również w wersji elektronicznej

Bibliografia, akty prawne na stronie 23
Dla policjantów, którzy wykorzystują karabinek w służbie
1. Karabinek automatyczny KBK AK  2.AK (karabin) 3. Broń palna 4. Karabinek (broń)
5.
Obsługa i eksploatacja 6. Policja

 

Bembas, Ireneusz

Przestępstwo poplecznictwa : perspektywa normatywna i kryminologiczna / Ireneusz Lembas
Szczytno : Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2020. - 286 stron ; 24 cm
Bibliografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwa na stronach [277] -286
1.Kryminologia 2. Nie zawiadomienie o przestępstwie 3. Poplecznictwo 4. Prawo karne procesowe 5. Przestępstwo 6. Polska 7. Monografia

 

Biedrzycki, Wojciech


Rola i zadania dzielnicowego i kierownika dzielnicowych w Policji / Wojciech Biedrzycki ; Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Zakład Służby Prewencyjnej

Legionowo : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji, 2020. - 34 strony : schemat, tabele ; 25 cm
Materiały Dydaktyczne / Centrum Szkolenia Policji ; nr 205
Dostępne również w formie elektronicznej
Bibliografia, akty prawne na stronie 27
Dla słuchaczy szkolenia zawodowego, jak i dla uczestników kursów z tego zakresu
1. Dzielnicowi 2. Policja 3. Szkolenie zawodowe 4. Polska 5. Materiały pomocnicze
6.
Tablice i wzory

 

Chodziński, Daniel


Przeszukanie osób, pomieszczeń i rzeczy / Daniel Chodziński ; Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Zakład Służby Kryminalnej
Legionowo : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji, 2020. -  42 strony ; 25 cm
Materiały Dydaktyczne / Centrum Szkolenia Policji ; nr 202
Bibliografia, wybór aktów prawnych na stronie 35
Dla uczestników szkolenia zawodowego podstawowego i kursów specjalistycznych
1. Policja 2. Prawo karne 3.Przeszukanie (prawo) 4. Szkolenie zawodowe 5. Śledztwo i dochodzenie 6. Polska 7. Materiały pomocnicze

 

Cieciura, Romuald

 

Zbiór aktów prawnych z obszaru SIO / Romuald Cieciura, Paweł Roleksa ; Szkoła Policji w Pile. Zakład Kryminalny

Piła : Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, 2020.- 60 stron; 30 cm

Niniejsza publikacja może być wykorzystana wyłącznie na potrzeby procesu dydaktycznego w Szkole Policji w Pile

1. System Informacji Operacyjnych  2. Policja 3. Prawo 4. Polska

 

 

Hołub, Adam

Państwo wobec ekstremizmu i radykalizmu - ekstremizm i radykalizm wobec państwa / Adam Hołub
Szczytno : Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2020. - 283 strony ; 24 cm
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 227-257. Indeksy

Streszczenie w języku angielskim
1. Ekstremizm polityczny 2. Opozycja polityczna nielegalna 3. Państwo 4. Ruchy społeczne 5. Tajne organizacje 6. Terroryzm 7. Monografia

 

Kaliński, Piotr


Pełnienie służby patrolowej przez policjantów / Piotr Kaliński ; Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Zakład Służby Prewencyjnej
Legionowo : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji, 2020. - 44 strony ; 25 cm

Materiały Dydaktyczne / Centrum Szkolenia Policji ; nr 203
Dostępne również w wersji elektronicznej

Bibliografia, netografia, wybór aktów prawnych na stronach 36-37
1. Interwencja policyjna 2. Patrole policyjne 3. Policja 4. Prawo karne 5. Polska 6. Materiały pomocnicze

 

Krzyżan, Małgorzata

 

Postępowanie ze zwłokami po ich ujawnieniu/ Małgorzata Krzyżan; Szkoła Policji w Pile. Zakład Prawa i Kryminalistyki

Piła. Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, 2021. – 66 stron : ilustracje kolor.; 30 cm

Bibliografia na s. 64-65

1. Kryminalistyka 2. Oględziny zwłok 3. Materiały pomocnicze dla szkół

 

Leśniewski, Paweł

Oględziny miejsca wybuchu – kradzież z włamaniem do bankomatu : poradnik praktyczny/ Paweł Leśniewski; Szkoła Policji w Pile. Zakład Prawa i Kryminalistyki

Piła : Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, 2021. – 33 strony: ilustracje kolor ; 30 cm

1.Kryminalistyka  2. Badanie miejsca zdarzenia 3. Oględziny 4. Kradzież 5 Materiały pomocnicze dla szkół policyjnych

 

Lewandowski, Rafał


Instrukcja użytkowania terminala mobilnego Bluebird EF500R oraz aplikacji SWD Klient Mobilny2 / Rafał Lewandowski ; Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Zakład Służby Kryminalnej
Legionowo : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji, 2020. - 75 stron : ilustracje, zdjęcia ; 25 cm
Materiały Dydaktyczne / Centrum Szkolenia Policji ; nr 201
Publikacja przeznaczona wyłącznie do użytku służbowego
Bibliografia i akty prawne na stronie 68
1. Terminal mobilny Bluebird EF500R 2. Aplikacja SWD Klient Mobilny2 3. Aplikacja mobilna 4. Policja 5. Systemy informacyjne 6. Szkolenie zawodowe 7. Polska 8. Instrukcja 9. Materiały pomocnicze

 

Martyrologia policjantów Policji Państwowej województwa pomorskiego / pod redakcją  Jacka Pawłowskiego, Pawła Zawady

Bydgoszcz : Machina Druku, 2020. – 628 stron : fotografie ; 24 cm

Bibliografia na stronach 589-602

1. Policjanci 2. Przestępstwa wojenne. 3. Martyrologia 4. Bydgoszcz ( woj. pomorskie) 5. Polska

 

Midro, Tomasz
Zasady zachowania się policjantów oraz ich umundurowanie : wybrane akty normatywne. Część 1 / Tomasz Midro ; Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Wydział Dowodzenia
Legionowo : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szzkolenia Policji, 2020. - 90 stron : fotografie, tabele ; 25 cm
Materiały Dydaktyczne / Centrum Szkolenia Policji ; nr 206
Dostępna elektroniczna wersja publikacji
Wykaz aktów prawnych na stronie 83
1. Mundury 2. Policja 3. Policjanci 4. Relacje międzyludzkie 5. Zachowanie 6. Polska
7.
Materiały pomocnicze

 

Pinkowski, Artur

 

Fotografia reprodukcyjna w kryminalistyce oraz wykorzystanie stolików reprodukcyjnych w Policji / Artur Pinkowski; Szkoła Policji w Pile. Zakład Prawa i Kryminalistyki

Piłą : Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, 2021. -66 stron : ilustracje kolor; 30 cm

Bibliografia na s. 66

1. Kryminalistyka 2.Fotografia kryminalistyczna 3. Materiały pomocnicze dla szkół policyjnych

 

Ratajczak, Tomasz

Podstawy prawne zatrzymania osoby : tablice poglądowe / Tomasz Ratajczak; Szkoła Policji w Pile. Zakład Prewencji i Technik Interwencyjnych

Piła : Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, 2021. – 43 strony; 30 cm

1. Zatrzymanie 2. Materiały pomocnicze dla szkół policyjnych

 

Rogowski, Artur


Funkcjonowanie i wykorzystywanie systemów informatycznych w Policji / Artur Rogowski ; Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Zakład Służby Kryminalne
Legionowo : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji, 2020. -  44 strony : mapa, tabele ; 25 cm
Materiały Dydaktyczne /Centrum Szkolenia Policji ; nr 200
Publikacja przeznaczona wyłącznie do użytku służbowego
Wykaz aktów prawnych na stronie 37
1. Gromadzenie informacji 2. Policja 3. Systemy informatyczne 4. Polska 5. Materiały pomocnicze

 

Wiśniewski, Andrzej


Taktyka i techniki interwencji : zadania praktyczne dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego / Andrzej Wiśniewski ; Centrum Szkolenia Policji. Zakład Interwencji Policyjnych
Legionowo : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji, 2020. - 38 stron : tabele, zdjęcia ; 25 cm
Materiały Dydaktyczne / Centrum Szkolenia Policji ; nr 204
Jest dostępna również wersja elektroniczna publikacji
Dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego , jak i kursów specjalistycznych, dla policjantów podejmujących interwencje, oraz dla instruktorów taktyki i techniki interwencji
1. Interwencja policyjna 2. Policja 3. Szkolenie zawodowe 4. Polska 5. Ćwiczenia i zadania
6.
Materiały pomocnicze

 

Wykrywanie przestępstw reklamy napojów alkoholowych : informator / [autorzy : Marta Oleszczuk, Anna Puchacz-Kozioł, Aleksandra Szczęsna ; ilustracje Kaya Karasińska] ; przedmowy Mariusz Ciarka, Katarzyna Łukowska


Warszawa : PARPA, 2020. -  34 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm
Publikacja opracowana we współpracy z Komendą Główną Policji
1. Napoje alkoholowe 2. Przestępstwo 3. Reklama 4. Polska 5. InformatorWydawnictwa ciągłe

 

Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny/ red. nacz. Beata Różniak-Krzeszewska

Piła : Szkoła Policji, 2009-.

KPK 1-2(42-3) 2020

 

Policja: kwartalnik kadry kierowniczej policji / Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Szczytno: Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2000- .

2020, nr 1

2020, nr 2

1. Czasopisma policyjne polskie

 

 

Problemy Kryminalistyki : [2006-2015] / Zakład Kryminalistyczny Komendy Głównej MO.   Warszawa: Wydaw. ZK KGMO, 1955-.

Od 1992: / Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP

2020 nr 309

1. Czasopisma fachowe polskie   2. Kryminalistyka   3.Śledztwo i dochodzenie

 

Przegląd Policyjny / pod red. Józefa Żółtaszka.

Warszawa : [s. n.], 1936-1939, 1991- . Od 1991  m. wyd.: Szczytno.

2020, nr 3= 139

1. Czasopisma policyjne polskie

 


2020

2019

2018

2017

2016

2015