O nas - Szkoła Policji w Pile

Biblioteka Szkoły Policji w Pile jest integralną częścią Sekcji Prezydialnej. Celem biblioteki jest gromadzenie i udostępnianie specjalistycznego zbioru informacji z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacji i działalności służb policyjnych, kryminalistyki, kryminologii, prawa, psychologii, nauk społecznych.

Do zadań Biblioteki należy:

 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie zasobów informacyjnych w zakresie tematycznym, niezbędnym w procesie dydaktycznym.
 • udostępnianie materiałów bibliotecznych:
  • prezencyjne – na miejscu w czytelni (48 miejsc),
  • wypożyczenie poza bibliotekę dla pracowników i słuchaczy Szkoły, czytelnicy niezwiązani z Policją mogą skorzystać ze zbiorów Biblioteki w czytelni, po otrzymaniu zgody Komendanta Szkoły Policji w Pile,
  • wypożyczenia międzybiblioteczne (biblioteka pośredniczy w sprowadzaniu materiałów bibliotecznych z innych bibliotek resortowych),
 • prowadzenie działalności informacyjnej:
  • katalogi kartkowe (alfabetyczny i systematyczny),
  • katalog komputerowy (katalog wydawnictw zwartych, czasopism, zawartości czasopism, Przewodnik Bibliograficzny BN),
  • biuletyn nowości wydawniczych,
  • dostęp do Internetu,
 • prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej:
  • cykliczne spotkania miłośników turystyki z grupy „Tramppol”,
  • organizowanie wystaw (fotografia, malarstwo),
  • organizowanie spotkań literackich.

Biblioteka - O nas

Księgozbiór Biblioteki liczy ponad 48 tys. woluminów, w tym ponad 14 tys. woluminów skryptów i materiałów pomocniczych.

Biblioteka jest czynna: od poniedziałku do czwartku od 7.00 do 21.00 oraz w piątek od 7.00 do 16.00. W soboty biblioteka jest nieczynna.

Nowości wydawnicze