Nowości biblioteczne - Szkoła Policji w Pile

Nowości biblioteczne

Nowości biblioteczne

Data publikacji 29.03.2011

Nowości biblioteczne: październik  2020

 

Wydawnictwa zwarte

Borowski, Mateusz

REX Zero 1 : podstawowe wiadomości / Mateusz Borowski ; Szkoła policji w Pile.Zakład Prewencji i Technik Interwencyjnych.

Piła : Wydawnictwo szkoły Policji w Pile,2020. -29 stron : ilustracje; 30 cm

1. Pistolet – obsługa i eksploatacja 2. Polska 3. Materiały pomocnicze

 

Gałązka, Marek

Prawo karne materialne : część ogólna : tablice poglądowe / Marek Gałązka, Anna Kalisz

Wydanie III, stan prawny: lipiec 2020 r.

Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2020. - 250 stron : ilustracje ; 24 cm

Bibliografia na stronie 250

1. Prawo karne 2. Polska 3. Podręcznik

 

Gruza, Ewa

Kryminalistyka czyli O współczesnych metodach dowodzenia przestępstw / Ewa Gruza, Mieczysław Goc, Jarosław Moszczyńsk

Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. - 736 stron : faksymile, fotografie, ilustracje, wykresy ; 24 cm

Zagadnienia Prawne

Bibliografia na stronach 711-736

1. Kryminalistyka 2. Policja kryminalna 3. Prawo karne  4. Śledztwo i dochodzenie  5. Technicy kryminalistyki  6. Polska

 

Jurgielewicz, Marcin

Bezpieczeństwo zgromadzeń w Polsce : zarys problematyki / Marcin Jurgielewicz

Wydanie pierwsze, stan prawny na dzień 15 czerwca 2020 r.

Warszawa : Difin SA, 2020. -  128 stron ; 20 cm

Praca naukowa dofinansowana ze środków Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukaszewicza

1. Zebrania publiczne - prawo - Polska - 1990-.

 

Kodeks karny : komentarz / redaktor Ryszard A. Stefański

5. wyd.

Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - XVII, [1], 1886 s. ; 25 cm

Komentarze Kodeksowe

Bibliogr. przy rozdz. Indeks

1. Prawo karne  2. Polska

 

Kodeks postępowania karnego. T. 1, Komentarz - Art. 1-424 / redaktor dr Dariusz Drajewicz

Uwzględnia zmiany z 5.10.2019 r.

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. - XXV, [1], 1953 strony ; 25 cm

Duże Komentarze Becka

Bibliografia przy działach. Indeks.

1. Prawo karne procesowe 2. Polska  3. Komentarz do ustawy

 

Kodeks postępowania karnego. T. 2, Komentarz - Art. 425-682 / redaktor dr Dariusz

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. - XXV, [1], 1136 stron ; 25 cm

Duże Komentarze Becka

Bibliografia przy działach. Indeks

Prawo karne procesowe 2. Polska 3. Komentarz do ustawy

 

Kwasiński, Rafał

Metody przesłuchań stosowane przez FBI : rzecz o tryumfie nauki i rozumu / Rafał Kwasiński

Warszawa : Difin SA, 2020. - 366 stron : ilustracje ; 23 cm

1. Stany Zjednoczone. Federal Bureau of Investigation 2. Przesłuchanie świadków - Stany Zjednoczone.

 

Omiljanowicz, Magda

Przepis na fałszerza / Magda Omilianowicz

Koszalin : "Reporter", 2020. - 200, [1] strona : ilustracje ; 21 cm

1.Nęcka, Zdzisław (1944- ) 2Fałszerstwo 3 Przestępcy 4 Pieniądz 5Malarze amatorzyPolska7 Publicystyka

 

Pomoc przedszpitalna : scenariusze ćwiczeń / Mariusz Chomoncik, Urszula Cisoń-Apanasewicz, Paulina Kuchnia, Jacek Nitecki ; [redaktor Małgorzata Warowny].

Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018. - XI, [1], 356, [1] strona : ilustracje ; 21 cm

Bibliografia, netografia na stronach 351-352

1.Pierwsza pomoc  2. Ratownictwo medyczne 3. Scenariusz zajęć

 

Proces karny / redakcja naukowa Jerzy Skorupka ; [autorzy] Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka

3. wydanie, stan prawny na 20 czerwca 2020 r.

Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2020. - 866, [1] strona : ilustracje, wykresy ; 24 cm

Seria Akademicka

Bibliografie przy rozdziałach

1. Prawo karne procesowe 2. Polska  3. Podręcznik

 

Przestępczość XXI wieku : szanse i wyzwania dla kryminologii / redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Jurgielewicz-Delegacz

Stan prawny na 15 października 2019 r.

Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. - 555 stron ; 22 cm

Monografie, 1897-4392

Bibliografia przy pracach

1. Kryminologia 2. Przestępczość 3. Europa 4. Polska

 

Ustawa o Policji : komentarz / autorzy: dr Bartłomiej Opaliński, prof. dr hab. Maciej Rogalski, dr hab. Przemysław Szustakiewicz prof. Uczelni Łazarskiego w Warszawie

2. wydanie, stan prawny: 1 kwietnia 2020 r.

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. - XXI, [1], 500 stron ; 22 cm

Komentarz do ustawy

Bibliografia na stronach XIX-XXI. Indeks.

Dla funkcjonariuszy Policji i innych służb mundurowych, urzędników administracji centralnej, samorządowej, prywatnych przedsiębiorców, adwokatów, sędziów, prokuratorów, radców prawnych, a także dla aplikantów i studentów.

1. Policja  2. Prawo 3. Polska

 

Wydawnictwa ciągłe

 

Przegląd Policyjny / pod red. Józefa Żółtaszka.

Warszawa : [s. n.], 1936-1939, 1991- . Od 1991  m. wyd.: Szczytno.

2020, nr 2= 138

1. Czasopisma policyjne polskie

 


2020

2019

2018

2017

2016

2015