Kontakt - Szkoła Policji w Pile

 

Komendant Szkoły

insp. Beata Różniak-Krzeszewska

beata.rozniak-krzeszewska@sppila.policja.gov.pl

67 352 2100

 67 352 2327

 

 

 

Zastępca Komendanta

mł. insp. Michał Kominowski

michal.kominowski@sppila.policja.gov.pl

 

67 352 2100

 

67 352 2327

 

 

 

Zastępca Komendanta

mł. insp. Agnieszka Kozłowska-Kordy

agnieszka.kozlowska-kordy@sppila.policja.gov.pl

 

67 352 2110

 

67 352 2324

 

 

 

p.o. Rzecznik Prasowy

asp. Magdalena Pałys

magdalena.palys@sppila.policja.gov.pl

67 352 2165

 

 

p.o. Kierownik Zakładu Prawa i Kryminalistyki

podinsp. Krzysztof Sawicki

krzysztof.sawicki@policja.gov.pl

67 352 2460  

p.o. Zastępca Kierownika Zakładu Prawa i Kryminalistyki

podkom. Łukasz Wiśniewski

lukasz.wisniewski@sppila.policja.gov.pl

67 352 2453  

 

p.o. Kierownik Zakładu Kryminalnego

podinsp. Jacek Słoński           

jacek.slonski@sppila.policja.gov.pl

67 352 2450  

p.o. Zastępca Kierownika Zakładu Kryminalnego

kom. Jolanta Kamińska

jolanta.kaminska@sppila.policja.gov.pl

 

 

 

 

Kierownik Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych

mł. insp. Marzena Brzozowska

marzena.brzozowska@sppila.policja.gov.pl

67 352 2140

 

Zastępca Kierownika Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych

nadkom. dr Michał Zielonka

michal.zielonka@policja.gov.pl

67 352 2150  

 

Naczelnik Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia

mł. insp.  Robert. Kreczmer

robert.kreczmer@policja.gov.pl

 

 

67 352 2420

   

 

67 352 2321

 

 

p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia

nadkom. Sebastian Wegner

sebastian.wegner@sppila.policja.gov.pl

   

 

Naczelnik Wydziału Finansów - Główny Księgowy

mł. insp. Ewa Cierach

ewa.cierach@sppila.policja.gov.pl

 

67 352 2230

 

67 352 2329

 

p.o. Naczelnik Wydziału Kadr

kom. Renata Kowalska

renata.kowalska@sppila.policja.gov.pl

67 352 2170

 67 352 2325

 

p.o. Naczelnik Wydziału Prezydialnego

podinsp. Leszek Koźmiński

leszek.kozminski@sppila.policja.gov.pl

67 352 2160

   

 

p.o. Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia i Transportu

nadkom. Marcin Towalewski              

67 352 2240 

67 352 2324

p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia i Transportu

nadkom. Marcin Chojnacki              

marcin.chojnacki@sppila.policja.gov.pl

   

 

Kierownik Sekcji Teleinformatyki

podinsp. Rafał Socha

rafal.socha@sppila.policja.gov.pl

67 352 2480

 67 352 2323

 

p.o. Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych

podkom. Sebastian Polak

sebastian.polak@sppila.policja.gov.pl

67 352 2310

 

 

 

 

Kierownik Sekcji Żywnościowej

Anna Bejma

anna.bejma@sppila.policja.gov.pl

67 352 2390

67 352 2331

 

Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej

nadkom. Kamil Patyniak

kamil.patyniak@sppila.policja.gov.pl

67 352 2260

   

 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Zamówień Publicznych

zamowienia@sppila.policja.gov.pl

67 352 2111

67 352 2322

     

 

Komendant Szkoły przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki w godzinach od 1430 do 1630.