Dozór elektroniczny w ujęciu nauki i praktyki - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Dozór elektroniczny w ujęciu nauki i praktyki

W dniu 27 lutego w Szkole Policji w Pile odbyła się konferencja pt. ,,Stosowanie środków o charakterze probacyjnym - dozór elektroniczny”.

Celem konferencji było przedstawienie zasad funkcjonowania dozoru elektronicznego w Polsce oraz możliwości wykorzystania informacji gromadzonych przez system na potrzeby zadań realizowanych przez policjantów służby kryminalnej. Adresatami powyższej problematyki w głównej mierze byli policjanci pionu kryminalnego polskiej policji. W trakcie konferencji przybliżono uczestnikom genezę stosowania dozoru elektronicznego, jego zakres funkcjonowania w Polsce jak i zakres informacji gromadzonych w systemie dozoru elektronicznego. Ponadto prelegenci rozpoznali tematykę związaną z znaczeniem probacji w resocjalizacji i wykorzystanie systemu dozoru elektronicznego w realizacji ustawowych zadań Policji. 

Konferencję poprowadzili: Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska i Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Wdrożenia Systemu Dozoru Elektronicznego gen. Paweł Nasiłowski. Swoje wystąpienia zaprezentowali przedstawiciele Służby Więziennej, Policji,  sędziowie i kuratorzy sądowi. To pierwsza konferencja
o tematyce dozoru elektronicznego organizowana w Szkole Policji w Pile.  ZPiTI/Sebastian Wegner