Młody narybek w natarciu - 2013 - Szkoła Policji w Pile

Młody narybek w natarciu

Data publikacji 10.10.2013

Szkołę odwiedzili najmłodsi pilanie z dwóch przedszkoli: Publicznego Przedszkola nr 7 im. Pszczółki Mai oraz Publicznego Przedszkola nr 12.

Młody narybek w natarciu Szkołę odwiedzili najmłodsi pilanie z dwóch przedszkoli: Publicznego Przedszkola nr 7 im. Pszczółki Mai oraz Publicznego Przedszkola nr 12. Goście zwiedzanie rozpoczęli od strzelnicy, na której mogli zobaczyć jednostki broni stosowane w polskiej Policji. Następnie przedszkolaki obejrzały pokoje słuchaczy. Podczas wizyty dzieci obejrzały najnowszą wystawę w szkolnej galerii sztuki „Akwarium”, aulę z zabytkowymi witrażami i bibliotekę, w której znajduje się prawie 45 tysięcy woluminów. Duże wrażenie na nich wywarły pomieszczenia oględzinowe, w których zobaczyły różne rodzaje pędzli stosowanych podczas ujawniania śladów, a także sala daktyloskopii z urządzeniem biometrycznym i do zdjęć sygnalitycznych. Tradycyjnie już obie grupy poznały historię szkoły, „drzewa sandałowego” „drzewa sandałowego” i pozowały do wspólnej fotografii pod logo Szkoły.

Młody narybek w natarciu Młody narybek w natarciu Młody narybek w natarciu Młody narybek w natarciu
Młody narybek w natarciu Młody narybek w natarciu Młody narybek w natarciu Młody narybek w natarciu
Młody narybek w natarciu Młody narybek w natarciu Młody narybek w natarciu Młody narybek w natarciu

autor: Anna Fons

(08.10.13)