PG po raz pierwszy - 2013 - Szkoła Policji w Pile

PG po raz pierwszy

Data publikacji 07.10.2013

Piątkowe zakończenie kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej było wyjątkowe z dwóch powodów. Po pierwsze, kurs ...

PG po raz pierwszy Piątkowe zakończenie kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej było wyjątkowe z dwóch powodów. Po pierwsze, kurs został zrealizowany w nowej konwencji, po zmianie programu, wprowadzonej Decyzją nr 255 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 czerwca 2013 r. Po drugie, była to pierwsza tegoroczna edycja. Jedną z zasadniczych zmian było wprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na kurs. Tym już nie musi się martwić 39 absolwentów, reprezentujących 10 policyjnych garnizonów, którzy po miesięcznym wzbogacaniu swojej wiedzy (m.in. z zakresu procesu wykrywczego w sprawach o charakterze gospodarczym), zdali egzamin końcowy.

PG po raz pierwszy PG po raz pierwszy PG po raz pierwszy

autor: Artur Godlewski

(07.10.13)