Jeszcze doskonalsze oględziny - 2013 - Szkoła Policji w Pile

Jeszcze doskonalsze oględziny

Data publikacji 02.10.2013

Dobiegła końca kolejna edycja kursu specjalistycznego dla policjantów kierujących zespołami oględzinowymi. Tym razem udział wzięli w nim funkcjonariusze ...

Jeszcze doskonalsze oględziny Dobiegła końca kolejna edycja kursu specjalistycznego dla policjantów kierujących zespołami oględzinowymi. Tym razem udział wzięli w nim funkcjonariusze służb dochodzeniowo - śledczych i techniki kryminalistycznej z policyjnych garnizonów województwa warmińsko - mazurskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego i małopolskiego, a także dwóch funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej z ośrodka w Szczecinie.
Uczestnicy kursu doskonalili, pod nadzorem wykładowców Zakładu Służby Kryminalnej, swoje umiejętności w zakresie rekonstrukcji miejsca zdarzenia, wykonywania czynności oględzinowych na miejscach zdarzeń i ich procesowo - kryminalistycznego dokumentowania, postępowania z dowodami rzeczowymi, udzielania informacji mediom podczas wykonywania czynności oględzinowych. Ważnym aspektem prowadzonych ćwiczeń było omawianie ewentualnych błędów powstałych podczas czynności na miejscach symulowanych zdarzeń, w celu ich eliminacji w codziennej praktyce służby kryminalnej.
Grupa miała też możliwość wzięcia udziału w wyjątkowych, bo ze wszystkich szkól Policji, realizowanych wyłącznie w Pile, zajęciach z zakresu oględzin, prowadzonych przez zespół w składzie rozszerzonym i z podziałem na sektory. Wszystko to dzięki funkcjonariuszom Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji oraz ekspertowi fizykochemii z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu, którzy specjalnie na użytek tego kursu, w sposób kontrolowany, przygotowują miejsce zdarzenia z użyciem materiałów wybuchowych.
W bieżącym roku planowane są jeszcze trzy edycje tego rodzaju kursu, który w sposób efektywny pozwala podnosić umiejętności i doskonalić czynności procesowo – kryminalistyczne.

Jeszcze doskonalsze oględziny Jeszcze doskonalsze oględziny Jeszcze doskonalsze oględziny Jeszcze doskonalsze oględziny
Jeszcze doskonalsze oględziny Jeszcze doskonalsze oględziny Jeszcze doskonalsze oględziny Jeszcze doskonalsze oględziny
Jeszcze doskonalsze oględziny Jeszcze doskonalsze oględziny Jeszcze doskonalsze oględziny Jeszcze doskonalsze oględziny

autor: Leszek Koźmiński

(02.10.13)