Pracujemy rytmicznie - 2013 - Szkoła Policji w Pile

Pracujemy rytmicznie

Data publikacji 27.09.2013

Praca jednostek szkoleniowych charakteryzuje się innym rytmem służby niż w jednostkach terenowych. Bez wątpienia jednak nie jest on wolniejszy.

Pracujemy rytmicznie Praca jednostek szkoleniowych charakteryzuje się innym rytmem służby niż w jednostkach terenowych. Bez wątpienia jednak nie jest on wolniejszy. W zeszłym tygodniu zakończyliśmy szkolenie podstawowe, natomiast w tym rozpoczynamy kolejną, już dziewiątą w bieżącym roku, jego edycję.
Tym razem Szkoła otworzyła swoje podwoje przed 124 adeptami policyjnego rzemiosła z garnizonów: dolnośląskiego, kujawsko - pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Zanim trafią do służby, muszą zgłębić wiele zagadnień, m.in. z zakresu ustalania okoliczności zdarzeń i zabezpieczenia ich miejsca, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowania interwencji, poszukiwania osób i rzeczy oraz ujawniania sprawców przestępstw, podejmowania czynności wobec uczestników ruchu drogowego, wykonywania czynności w sprawach o wykroczenia, szkolenia strzeleckiego oraz taktyki i technik interwencji.
Służbę rozpoczęli kilka dni temu, złożeniem ślubowania w macierzystych jednostkach. Przed nimi 992 godziny zajęć dydaktycznych, egzamin końcowy, który odbędzie się 31 marca przyszłego roku oraz praktyka zawodowa w oddziałach prewencji.

Pracujemy rytmicznie Pracujemy rytmicznie Pracujemy rytmicznie Pracujemy rytmicznie

autor: Artur Godlewski

(27.09.13)