Kolejna edycja Turnieju - 2008 - Szkoła Policji w Pile

Kolejna edycja Turnieju

Data publikacji 14.06.2011

W dniu 18 grudnia br. odbyła się kolejna edycja Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, zorganizowana przez Zakład Prewencji, ...

Kolejna edycja Turnieju W dniu 18 grudnia br. odbyła się kolejna edycja Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, zorganizowana przez Zakład Prewencji, w której udział wzięli słuchacze Szkoły Policji w Pile. Do turnieju zgłosiło się 6 drużyn reprezentujących kompanie I, IV dwie drużyny, V trzy drużyny Celem turnieju było propagowanie rozwoju zawodowego i osobistego słuchaczy, a szczególnie utrwalenie i poszerzenie wiedzy z zakresu ruchu drogowego, rozwijanie umiejętności działania zespołowego, planowania i prognozowania.

Kolejna edycja Turnieju Turniej, stał pod znakiem wiedzy z zakresu ruchu drogowego i umiejętności regulacji ruchem drogowym. Perfekcją wykonania pokazowego kierowania ruchem drogowym na skrzyżowaniu wykazał się ? podkom. Artur Kulczak. Całość turnieju prowadził ? podinsp. Mariusz Podgórski Po zaciętych zmaganiach wygrała drużyna reprezentująca kompanię V pluton 1 , drugie miejsce wywalczyła drużyna reprezentująca kompanię I pluton 3, trzecie miejsce - drużyna reprezentująca kompanię V pluton4 W czasie trwania prac komisji sędziowskiej przedstawiono prezentacje multimedialną na temat: ?Zagrożenia w ruchu drogowym?.

Na zakończenie turnieju nagrody ufundowane przez Związki Zawodowe Szkoły Policji i Region I.P.A przy Szkole Policji wręczyli: kierownik Zakładu Prewencji Szkoły Policji w Pile ? mł. insp. Wiesław Cejmański, a z ramienia organizatora ? Przewodniczący komisji sędziowskiej podinsp. Mariusza Macierzyński i Sekretarz Regionu I.P.A podinsp. Mirosław Panglisz.

Kolejna edycja Turnieju Kolejna edycja Turnieju Kolejna edycja Turnieju Kolejna edycja Turnieju
Kolejna edycja Turnieju Kolejna edycja Turnieju Kolejna edycja Turnieju Kolejna edycja Turnieju
Kolejna edycja Turnieju Kolejna edycja Turnieju Kolejna edycja Turnieju Kolejna edycja Turnieju

(19.12.08)